Prihlásiť
0
0.00EUR
+421 949 547 893
info@najhaly.sk

Podmienky používania

 1. V niektorých krajinách si postavenie montovanej haly vyžaduje stavebné povolenie, skontrolujte svoju situáciu.
 2. Montovaná hala je dočasné riešenie, nemala by sa používať nepretržite.
 3. Montovaná hala by mala byť umiestnená vo veľkej vzdialenosti od vodovodného, ​​plynového a elektrického vedenia.
 4. Predtým, ako začnete stavať montovanú halu, ubezpečte sa, že teplota je minimálne +10 stupňov. Vyhnete sa tak prasklinám na plachte.
 5. Montovaná hala musí byť postavená v súlade s montážnym návodom.
 6. Plachtová hala musí byť pevne pripevnená k zemi so všetkými otvormi umiestnenými v pätkách.
 7. Na montáž by sa mali používať iba originálne komponenty.
 8. Plachtovú halu nestavajte za zlých poveternostných podmienok - silný dážď, silný vietor alebo silné sneženie.
 9. Ak sa vyskytnú nepriaznivé poveternostné podmienky, je potrebné montovanú halu okamžite demontovať.
 10. Všetky zipsy musia byť vždy úplne zapnuté alebo odopnuté až po vrch, aby nedošlo k poškodeniu plachty. Neotvárajte ich iba do polovice.
 11. Uistite sa, že je plachta správne natiahnutá. Takto zabránite hromadeniu vody na streche, a teda - zrúteniu plachtovej haly.
 12. Nezabudnite pravidelne odstraňovať všetku vodu, ktorá sa hromadí na streche.
 13. Dodržujte správnu dilatáciu. To umožní, aby voda a nahromadený sneh voľne padali z montovanej haly.
 14. V zime sa na streche môže hromadiť padajúci sneh. Nezabudnite z montovanej haly pravidelne odstraňovať sneh, aby ste predišli jej poškodeniu.
 15. Vietor nad 40 km / h môže montovanú halu poškodiť, preto keď dôjde, rozoberte ju alebo zaistite plachtu.
 16. Je zodpovednosťou užívateľa montovanej haly, aby ju náležite chránil pred poškodením a aby nespôsobil škody ľuďom, ktorí ju používajú, a na majetku v ňom uloženom.
 17. Vo vnútri montovanej haly nepoužívajte otvorený oheň, ohrievače s otvoreným ohňom ani zváracie zariadenie. Ak používate iné typy ohrievačov, umiestnite ich do vzdialenosti najmenej 1,5 metra od plachty.
 18. Montovaná hala by sa mala skladať a baliť, až keď je úplne suchá. Predídete tak tvorbe plesní.
 19. Záruka sa vzťahuje iba na udalosti, ktoré sa vyskytnú počas používania montovanej haly v súlade s montážnymi pokynmi a podmienkami používania.
 20. Zákazník si musí pred montážou skontrolovať kompletnosť plachtovej haly podľa montážneho návodu.
 21. V hale je zakázané skladovať agresívne materiály, chemikálie, či vysoko horľavé materiály ako pohonné hmoty, technické plyny a pod. Ďalej nie je vhodná na skladovanie výbušnín, streliva a pyrotechnického materiálu.
 22. Pri požiari, živelných katastrofách, silnom vetre alebo zaťažení snehom sa na žiadne prístrešky a plachtové haly nevzťahuje záruka.
 23. Majitelia sú zodpovední za okamžité odstránenie snehu, ak sa sám nezosunie.
 24. Na plachtovej hale s konštrukciou Winter, WinterPlus, Polar a PolarPlus nesmie byť viac ako 50mm čerstvo napadnutého snehu. Konštrukcie s názvom SeriousPlus a HeavyDuty sú stavané do záťaže snehom až 2,3kN/m2.
 25. Halu pravidelne odvetrávajte.
 26. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spotrebného materiálu, ako sú gumičky a skrutky.
 27. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nedbalosťou alebo nesprávnym použitím.
 28. Stany s konštrukciou Summer, SummerFloor a SummerPlus sú vhodné iba na letné použitie.
 29. Plachtové stany z PE sú vhodné iba na letné použitie.
 30. Kolíky, ktoré sú súčasťou montovanej haly, sa používajú iba na pripevnenie plachty k zemi. Na pripevnenie konštrukcie je potrebné dokúpiť ďalšie kotvy prispôsobené zemi, na ktorej bude montovaná hala postavená v súlade s montážnym návodom. Platí pre stany s konštrukciou Summer, SummerFloor, SummerPlus, Winter, WinterPlus, Polar a PolarPlus.  
 31. Stany s konštrukciou Winter, WinterPlus, Polar a PolarPlus, Arctic, Basic, Serious, SeriousPlus a HeavyDuty sa dajú použiť aj v zime.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Pomôžeme Vám s výberom.

Ponúkame aj iné rozmery a haly vyrobené na mieru.

Formulár
+421 949 547 893

Prihlásenie do účtu

Email
Heslo
Prihlásiť
Registrácia užívateľa Žiadosť o zmenu hesla
Top

Nákupný košík (0)

Zobraziť košík Obchodné podmienky